Dzień Judaizmu w chmielnickim Świętokrzyskim Sztetlu

Słowa kluczowe: Turystyka

Dzień Judaizmu w chmielnickim Świętokrzyskim Sztetlu
16 stycznia 2017 r. po raz kolejny "Świętokrzyski Sztetl" będzie obchodził Dzień Judaizmu.
Dzień obchodzony będzie pod nazwą UWIODŁEŚ MNIE, PANIE, A JA POZWOLIŁEM SIĘ UWIEŚĆ (JR 20,7-9)
OŚRODEK EDUKACYJNO – MUZEALNY „ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL” W CHMIELNIKU UL. WSPÓLNA 14 Chmielnik

PROGRAM
10.00 – 10.30 Refleksja nad przewodnim tematem Dnia Judaizmu:
„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść”(Jr 20,7-9)
Oficjalne otwarcie, przemówienia
10.30 – 12.00 Rabin Shalom Dov Ber Stambler (Chabad Lubavitch, Warszawa)
o. dr Piotr Nyk (karmelita, Kraków), pastor Janusz Daszuta (metodysta, Kielce),
Dyskusja (prowadzenie red. Ryszard Koziej, Polskie Radio Kielce)
12.20 – 12.30 Teksty biblijne w interpretacji aktora Zbigniewa Walerysia
Fundacja Brama Cukermana

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny.

Wykłady i dyskusje z udziałem rabina, pastora i ojca karmelity, aktorska interpretacja tekstów biblijnych,  ogłoszenie wojewódzkiego konkursu szkolnego „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, wystawa „Przeminęły cieniem”, prezentacja żydowskiego Będzina, ale i degustacja kuchni żydowskiej  – to najważniejsze elementy  Dnia Judaizmu w Chmielniku, który odbędzie się w poniedziałek 16 stycznia, w budynku dawnej synagogi.
Organizatorem wydarzenia jest po raz czwarty Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, funkcjonujący w budynku dawnej synagogi.
Dzień Judaizmu rozpoczną wykłady dotyczące tegorocznego hasła, zaczerpniętego z Jeremiasza: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7 -9).
Mówić na ten temat i dyskutować będą: rabin Shalom Dov Ber Stambler z Warszawy, o. dr Piotr Nyk, karmelita z Krakowa, pastor Janusz Daszuta – metodysta z Kielc.
 - Naszą misją jest m.in. prezentacja sztetli i gmin żydowskich dawnego regionu kieleckiego, co czynimy także przy okazji Dnia Judaizmu . Tym razem zostanie przedstawiona ciekawa gmina żydowska w Będzinie  w prezentacji Karoliny Jakoweńko, założycielki Fundacji Brama Cukermana w Będzinie – mówi Agnieszka Dziarmaga, szefowa Świętokrzyskiego Sztetla. Dodaje, że świetnym uzupełnieniem wszystkich wystąpień jest wystawa przygotowana przez prof. Władysława Szczepańskiego pt. „Przeminęły cieniem” .  - Wystawa powstała wskutek inspiracji artysty zabudową dawnych sztetli Polski południowej i wschodniej. Prace artysta przygotowywał od lat 90 XX wieku. Są one eksponowane na babińcu synagogi –dodaje Agnieszka Dziarmaga.
Podczas Dnia Judaizmu nastąpi także ogłoszenie V edycji konkursu „Nasi sąsiedzi - Żydzi”, realizowanego przez „Świętokrzyski Sztetl”, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. 
Podczas spotkania zaprezentuje się także Koło Naukowe Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wystąpienia i prezentacje wzbogaci aktorska interpretacja tekstów biblijnych. Aktor Zbigniew Waleryś, znany m.in. z roli Pawła z Tarsu w filmie „Quo vadis” Jerzego Kawalerowicza, odczyta wybrane fragmenty z Księgi Jeremiasza.
Rabin Shalom Dov Ber Stambler, ur. w 1982 r. w Izraelu reprezentuje jedną z najbardziej szanowanych rodzin ruchu chasydów Chabad. Kształcił się w szkołach talmudycznych jesziwach Achej Tmimim w Kfar Chabad , Migdal Haemek w Izraelu oraz w Montrealu w Kanadzie.
W wieku 22 lat został rabinem (2004). Był wykładowcą w jesziwie Chabad Lubavitch w Londynie, został także mianowany jako główny wysłannik Chabadu na Polskę. Swoją działalność formalnie podjął w 2006 r. Jest przewodniczącym Chabad Lubavitch w Polsce oraz rabinem domu modlitwy Chabad Lubavitch w Warszawie. Chabad Lubavitch reprezentowany jest w Polsce poprzez Fundację Chai, której jest członkiem Zarządu. Celem fundacji jest m.in. krzewienie kultury żydowskiej, działalność edukacyjna oraz rozwijanie i umacnianie tolerancji religijnej. Rabin jest żonaty, ma siedmioro dzieci.
O. Piotr Nyk, karmelita bosy, dr teologii w zakresie biblistyki Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium (2003) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2005). Jest wicedyrektorem i wykładowcą Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie. Jest autorem książki oraz artykułów z zakresu biblistyki i duchowości. Od 2011 r. pełni funkcję definitora  prowincjalnego Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych, zaś od 2015 r. redaktora naczelnego karmelitańskiego czasopisma naukowego Itinera Spiritualia.
Pastor ks. Janusz Daszuta – jest absolwentem studiów teologicznych w Oak Hills Christian College w Bemidji w USA. Od 1996 r. jest pastorem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Kielcach. Jest przewodniczącym Świętokrzyskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, prezesem Stowarzyszenia Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, dyrektorem Ośrodka Nauczania Języka Angielskiego "Metodyści" w Kielcach, radcą Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członkiem Stowarzyszenia Jana Karskiego. Od lat jest czynnie zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, szczególną wagę przywiązuje do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Dzień Judaizmu w Kościele katolickim został ustanowiony z inicjatywy Episkopatu Polski w 1997 r. w celu rozwoju dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 roku. Rokrocznie jest on obchodzony w innym mieście Polski.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Komentarze (0)

Brak komentarzy.

Dodaj swoją opinię:

Przepisz kod Odśwież