Co zobaczyć

Dom Długosza w Wiślicy

Dom Długosza w Wiślicy

Tak zwany „Dom Długosza”, zlokalizowany w Wiślicy, to średniowieczna kamienica w stylu gotyckim. Nosi imię fundatora Jana Długosza, który wybudował ją w roku1460 . Była przeznaczona jako pokoje mieszkalne dla 12 kanoników i 12 wikariuszy.
Muzeum Regionalne w Wiślicy

Muzeum Regionalne w Wiślicy

Wiślica jest zabytkowym zespołem, położonym przy rzece Nida, wśród malowniczych łąk Ponidzia.
Ośrodek "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku

Ośrodek "Świętokrzyski Sztetl" w Chmielniku

OŚRODEK EDUKACYJNO-MUZEALNY "ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL" w Chmielniku