Foto Ponidzie


Konkurs fotograficzny na zdjęcie roku:
„BUSKO-ZDRÓJ PORTRET MIASTA 2010”

Patronat Honorowy: Organizator konkursu:
Piotr Wąsowicz - Burmistrz MiG Busko-Zdrój Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój
Komisarz konkursu i wystawy: Piotr Kaleta

Organizatorzy i współorganizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego„PONIDZIE” wychodzą z nową propozycją dla wszystkich fotografujących zapraszając do udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie roku pod hasłem „Busko-Zdrój portret miasta”.
Zapraszamy do udziału w konkursie mieszkańców miasta, młodzież oraz przyjeżdżających kuracjuszy i turystów.
Celem konkursu jest uwiecznienie w fotografii piękna i walorów Buska-Zdroju oraz życia jego mieszkańców.
Zdjęcie Roku będzie po oprawieniu prezentowane przez cały rok w nobilitowanym miejscu UMiG Busko-Zdrój. Kolejne edycje konkursu pozwolą organizatorom na stworzenie kolekcji fotograficznego portretu miasta.
REGULAMIN
1. Udział w wystawie jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka zdjęć związana z szeroko pojętym pięknem miasta i uzdrowiska dotyczącym krajobrazu, architektury i jego mieszkańców.
3. Prace fotograficzne w dowolnej technice w ilości 1-5 sztuk, o wymiarach minimum 20x30 cm. Obowiązkowo z dołączoną płytą CD z nadesłanymi zdjęciami o rozdzielczości 300 DPI
4. Prace powinny być podpisane na odwrocie – konkurs „Busko-Zdrój portret miasta”, imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, i ewentualnie tytuł pracy.
5. Nadsyłanie lub dostarczanie prac na konkurs w nieprzekraczalnym terminie do
15 października 2010 roku na adres: Dział Informacji Turystycznej, Buskie Samorządowe
Centrum Kultury, Al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.
6. Wyboru zdjęcia roku „Busko-Zdrój portret miasta” dokona specjalnie powołane jury, w skład którego wejdą znani artyści fotograficy, plastycy i przedstawiciel organizatora.
Decyzja jury jest ostateczna.
7. Nagrodzone zdjęcie powiększone i oprawione przez organizatorów wraz z pozostałymi zdjęciami nadesłanymi na konkurs zastaną zaprezentowane na wystawie w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Fotograficznego „PONIDZIE”.
8. Nagroda w wysokości 1000 złotych ufundowana przez Burmistrza Buska-Zdroju będzie wręczona zwycięzcy podczas otwarcia wystawy.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac w związku z wystawami i planowanym wydawnictwem. Prawa autorskie do nagrodzonego zdjęcia przechodzą na własność organizatora w celu bezpłatnego publikowania.
10. Nagrodzone zdjęcie zostaje własnością organizatorów i będzie prezentowane w UMiG w Busku-Zdroju do następnej edycji konkursu, po czym wejdzie w skład tworzonej kolekcji „Portret Miasta”.
11. Prace biorące udział w wystawie po ekspozycji są do odbioru przez autorów w miejscu ich składania.
12. Autorzy biorący udział w wystawie otrzymają podczas wernisażu katalog wystawy.
13. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcia prac.
14. Udział w wystawie stanowi wyrażenie zgody na warunki określone w regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela komisarz wystawy Piotr Kaleta tel. kom. 603 381 182
www.bsck.busko.pl