Galerii BWA "Zielona"


Miejsce: Busko-Zdrój al.Mickiewicza 7 w Galerii "Zielona" BWA w Willi Polonia
Termin: uroczyste otwarcie, czwartek 10 VI 2010 18:00 wstęp wolny
Wystawa czynna od 10.06.2010 do 30.06.2010 r

Nowa Wystawa w Galerii -Sursum Władysław Szczepański - rysunek
Urodzony w 1951 roku we Lwowie. Studia artystyczne odbył w la¬tach 1972-1977 na Wydziale Grafiki Wyższej Szkoły Poligraficznej we Lwowie. Dyplom uzyskał w roku 1977. Uczeń prof. Mieczysława Gębarowicza. Uprawia twórczość głównie w zakresie rysunku, ale także malarstwa i grafiki. Od momentu ukończenia studiów zajmuje się również pracą pedagogiczną. Wystawia od roku 1978. Pierwszą wystawę indywidualną, zatytułowaną „W walce o formę", miał w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, w ro¬ku 1979. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Sto¬warzyszenia Historyków Sztuki oraz członkiem założycielem Święto¬krzyskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Kielcach. Twór¬czość artysty znalazła uznanie publiczności i spotkała się z przy¬chylnymi opiniami specjalistów oraz znanych krytyków w Polsce i za granicą. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany. Jego pra¬ce znajdują się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Musee du Petit Format w Viroinval (Belgia), Florean Museum w Baia Marę, (Rumunia), XII Związku Gmin Górskich w Monti Ernici (Włochy), Sto¬warzyszenia „Wspólnota Polska" w Warszawie, Biura Wystaw Artysty¬cznych w Kielcach, Urzędu Miejskiego w Kielcach, Banku Zacho¬dniego - Oddział w Kielcach, Małopolskiego BWA - Galerii Sztuki w Miechowie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Kanadzie, USA, na Ukrainie i Litwie.Urodzony w 1951 roku we Lwowie. Studia artystyczne odbył w latach 1972-1977 na Wydziale Grafiki Wyższej Szkoły Poligraficznej we Lwowie. Dyplom uzyskał w roku 1977. Uczeń prof. Mieczysława Gębarowicza. Uprawia twórczość głównie w zakresie rysunku, ale także malarstwa i grafiki. Od momentu ukończenia studiów zajmuje się również pracą pedagogiczną. Wystawia od roku 1978. Pierwszą wystawę indywidualną, zatytułowaną „W walce o formę", miał w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Warszawie, w ro¬ku 1979. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz członkiem założycielem Święto¬krzyskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Kielcach. Twórczość artysty znalazła uznanie publiczności i spotkała się z przychylnymi opiniami specjalistów oraz znanych krytyków w Polsce i za granicą. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Musee du Petit Format w Viroinval (Belgia), Florean Museum w Baia Marę, (Rumunia), XII Związku Gmin Górskich w Monti Ernici (Włochy), Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Warszawie, Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Urzędu Miejskiego w Kielcach, Banku Zachodniego - Oddział w Kielcach, Małopolskiego BWA - Galerii Sztuki w Miechowie, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w Kanadzie, USA, na Ukrainie i Litwie.

Link do folderu wystawy wersja PDF

Czynna w godz. 11.00 - 17.00, w niedziele w godz. 11.00 - 15.00

w poniedziałki galeria nieczynna.
Bilety wstępu do Galerii
Bilet normalny – 3.- zł
Bilet ulgowy - 2.- zł
Bilet grupowy - 5.- zł
W środy – wstęp wolny

 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH FILIA W BUSKU-ZDROJU
uprzejmie zaprasza na otwarcie wystawy
sursum Władysław Szczepański rysunek
DNIA 10 CZERWCA (CZWARTEK) 2010 ROKU O GODZ.18 °°
GALERIA SZTUKI „ZIELONA" W BUSKU - ZDROJU AL. MICKIEWICZA 7
Wystawa czynna od od 10.06.2010 do 10.07.2010 r.  www.bwakielce.wici.info