Z życia Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami


 Świadkowie minionej epoki

fot.Jarosław Kruk
Kliknij aby powiększyć

Gmina Busko-Zdrój realizuje program opieki nad zabytkami, przewidziany na lata 2009 - 2012. W ramach tego programu poddano renowacji w 2009 roku dwa zabytkowe nagrobki znajdujące się na cmentarzu przy kościele św. Leonarda w Busku-Zdroju -klasycystyczny pomnik nagrobny Pawła Sołtyka z 1829 roku oraz kolumnę kamienną, oplecioną wicią roślinną z przełomu XVII/XVIII wieku. Środki finansowe na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich zostały zabezpieczone w budżecie gminy już w roku poprzednim. Cały koszt zadania wyniósł 50 668 zł. Odbiór prac miał miejsce 11 grudnia br.
Prace konserwatorskie przy pomniku Pawła Sołtyka wykonała Pracownia Kamieniarstwa Artystycznego „Akant" z Szańca. Objęły one m.in. demontaż i ponowny montaż - już po wykonaniu prac - pomnika nagrobnego, obmurowanie fundamentu pomnika podklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia, a także rekonstrukcję brakujących ornamentów. Zostały podjęte również wszelkie czynności mające na celu odsolenie obiektu, oczyszczenie powierzchni kamienia oraz zabezpieczenia go przed niszczącym działaniem środowiska.

 W celu poprawy stanu kolumny z przełomu XVII/XVIII wieku wstępnie wzmocniono kamień z którego została ona zbudowana oraz jej fundament. Wzorując się na zachowanych źródłach ikonograficznych odtworzono brakujące fragmenty wici roślinnej, a także dekoracje ornamentowe. I tak jak przy pomniku Pawła Sołtyka, wykonano szereg czynności niezbędnych w celu oczyszczenia i zabezpieczeni powierzchni obiektu. Przetarg na prace remontowo-konserwatorskie kolumny wygrała firma „monumento" Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki z Kiec.
Szczególnie zaangażowana w realizację „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Busko-Zdrój na lata 2009-2012" jest pani Justyna Nurek - członkini Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jej pomoc podczas prac remontowo-konserwatorskich przy pomnikach była nieoceniona. Służyła radą, wsparciem oraz materiałami historycznymi.

Zabytki mają wartość artystyczną, naukową, a nade wszystko historyczną gdyż przypominają nam dzieje miasta - to świadkowie minionej epoki. Dziedzictwo regionalne Polski nabrało w ostatnich latach szerszego wymiaru ponieważ funkcjonuje teraz jako źródło europejskiej kultury. /EHR/