Jamroz Krystyna


Krystyna Jamroz urodziłą się w 1923 roku w Busku-Zdroju. Tu uczęszczała do szkoły podstawowej i gimnazjum. W Busku-Zdroju rozpoczęła Się też jej artystyczna kariera, chociaż w latach okupacji hitlerowskiej. Jako uczennica tajnych kompletów była zaledwie adeptem w zawodzie aktorki śpiewaczki. Ale już wtedy mówiono o niej, jako o dobrze zapowiadającej się artystce. Jej pierwszą słąwną nauczycielką była Ada Sari ( Jadwiga Schayer) – światowej sławy śpiewaczka i pedagog, u której pobierała nauki w czasie okupacji w latach 1943-1944. Po wojnie uczyła się śpiewu we Wrocławiu u cenionej Ireny Bardy. Będac już słąwną śpiewaczką nie zrezygnowała z dalszego kształcenia swego głosu i systematycznie uczyła siępod kierunkiem wybitnej śpiewaczki operowej i pedagoga Wandy Wermińskiej. Debiutowała w sierpniu 1946 r. niewielką rolą Kate Pinkerton w operze „Madame Butterfly" Puc- ciniego w operze we Wrocławiu. Szczyt swoich możliwości artystycznych osiągnęła K. Jamroz, śpiewając partię Matki Joanny od Aniołów w operze „Diabły z I.oudun" Krzysztofa Pendereckiego. Lucjan Kydryński pisał wówczas: „Bodaj nie widzieliśmy jeszcze w Teatrze Wielkim tak wybitnej kreacji aktorskiej, nie mówiąc już o zwycię¬skim pokonaniu skomplikowanej partii wokalnej".
K. Jamroz występowała także z wielkim powodzeniem na scenach operowych
3 w salach koncertowych w świecie, m.in. w San Francisko, w Ankarze, Lizbonie, w ZSRR, Bułgarii, Jugosławii, w Niemczech, Francji, Rumunii, na Węgrzech, w Holandii, Szwecji. Była też członkiem Konkursów muzycznych w Tuluzie, Paryżu, Rio de Janeiro, Monachium, Salzburgu, Edmonton i Montrealu.
Pamięć o Krystynie Jamroz żyje w Busku-Zdroju, na budynku sanatorium „Krystyna".
W pierwszą rocznicę śmierci odsłonięto tablicę pamiątkową. Jedna z alei parkowych nosi imię artystki. W muzeum Ziemi Buskiej, dzięki darom córki - Krystyny Kuźniak i męża artystki - Sergiusza Mikulicza, istnieje stała ekspozycja pamiątek po sławnej rodaczce.
Krystyna Jamroz rozsławiła Busko w Polsce, a Polskę w świecie, występując na sce¬nach operowych całego świata. Nazywano ją „buskim słowikiem". 9 listopada 1996 r. minęła 10 rocznica jej śmierci.
Staraniem władz miasta i uzdrowiska, od 16 do 23 lipca 1995 r. odbywał się w Busku- Zdroju I Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz, z udziałem sławnych artystów z kraju i zagranicy.
Od 1995 r. odbywa się Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz.

L.Marciniec Więzi i Korzenie I