Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój
  • Kompleks #TĘŻNIABUSKO

Atrakcje i ciekawostki

Kalendarium Buska

Od XVI wieku w herbie Buska jest  słońce. Prawdopodobnie wcześniej była to monstrancja - atrybut Norberta, założyciela zakonu norbertanek, które to przez kilkaset lat były włacicielkami miasta.

Kliknij aby powiększyć

 •1166-W bulli papieskiej i w kronice diecezji krakowskiej  znajduje się zapis mówiący o miejscowości "Bugsk" i kościele.

Kliknij aby powiekszyć

•1179-Erygowanie  kościoła.
•1180-85-Dersław herbu Janina z Chotla Rycerskiego, właściciel Buska, sprowadza wspólnie z bp. Płockim Witusem zakon norbrtański fundując kościół i klasztor.

• 1190-Dersław (Dzierżko) zapisuje w testamencie swój majątek zakonowi.
W XII wieku wokół kościoła św. Leonarda istniała osada pasterska. W roku1185, pierwszy zapisany w dokumentach właściciel Buska i okolic - rycerz Dersław sprowadził do osady zakonnice norbertanki.
•1241-Śmierć Dersława.
•1252-Bolesław Wstydliwy w immunitecie skarbowym nadaje klasztorowi prawo ważenia soli. Jest najstarsza wzmianka o buskich solankach, 
•1287-Busko otrzymuje
prawa miejskie-magdeburskie nadane przez Księcia Leszka Czarnego. W tym czasie funkcjonowały dwie parafie: miejska (opidium de Busko) i wiejska (parvum Busko) oraz dwa niezależne samorządy.

Kliknij aby powiększyć
•1306-Miasto zostaje złupione przez sprzymierzeńców Biskupa Krakowskiego Muskaty po opowiedzeniu się mieszkańców za Łokietkiem.
•1347-Jan z Buska zostaje sekretarzem, a w 1360 r. podkanclerzem króla Kazimierza Wielkiego.
•1389-94 Król Władysław Jagiełło czterokrotnie gości w Busku.
•1393-Kronika klasztorna pod datą 6.XII wzmiankuje o kąpieli leczniczej.
•1410-Dwór królewski kupuje w Busku konie i bydło.
•1412-Miasto uzyskuje prawo cotygodniowego targu i dwóch jarmarków na św. Floriana i św. Prokopa - przywilej Władysława Jagiełły.
•1415-16-Król Władysław Jagiełło łączy klasztory i majątki Norbertanek z Imbramowic, Zwierzyńca, Krzyżanowic i sprowadza je do Buska.
Klikknij aby powiększyć
•1470-Budowa nowego kościoła. Jan Długosz ofiarowuje klasztorowi buskiemu dwie wsie: Słuszów i Kostirę.
•1474-Ciągnąca na wyprawę węgierską szlachta plądruje miasto.
•1490-Ustanowienie przez kardynała Franciszka Jagiellończyka cechu szewców.
•1504-Aleksander Jagiellończyk uwalnia mieszkańców od obowiązku dostarczania podwód.
•1542-Zwolnienie mieszczan przez Zygmunta Starego od opłaty targowej.
•1578-W Busku zamieszkuje 81 rzemieślników i 13 gorzelników, są trzy kramy, siedemnaście jatek, łaźnia i młyn miejski. Miasto słynie z produkcji doskonałego sukna wyrabianego po XVIII wiek.
•1592-Miasto złupione przez szlachtę zbierającą się tu do rozprawy z innowiercami.
•1595-Odbudowa kościoła i poświęcenie przez kardynała Jerzego Radziwiła. • 1661 - W mieście panuje wielka zaraza.
•1699-W miejscu dawnego, wystawiono drewniany kościół św. Leonarda.
Kliknij aby powiększyć

•1720-30-Budowa murowanego klasztoru przez Kacpra Bażanka.
•1776-Rozpoczęcie przez komisarza klasztoru ks. Franciszka Belinę - Ossowskiego prac mających na celu eksploatację solanek.
•1780-Busko odwiedza hrabia Harss ówczesny znawca geologii i górnictwa.
•1781-84-Prace geologiczne prowadzi w Busku Johan Philip von Carosi, wyniki badań publikuje w wydanej w Lipsku pracy.
•1783-Dyrektor saskich kopalń soli Leopold Beust tworzy spółkę, która zakłada warzelnię soli, zawarto też układ dzierżawy z klasztorem.
•1787-12 czerwca król Stanisław August Poniatowski zwiedza warzelnię soli.
•1791-Komisja Dobrego Porządku zakłada w mieście pierwszy park (20 mórg).
•1795-Zamknięcie warzelni soli, miasto zajmują Austriacy.
•1809-Busko włączone do Księstwa Warszawskiego
•1819-Kasacja klasztoru Norbertanek, jego dobra stają się własnością rządową.
•1820-23 sierpnia wybucha wielki pożar niszczący miasto.
•1822-Busko liczy 648 mieszkańców i tylko 78 domów, ludzie mieszkają w ziemiankach, zakonnice przeniesiono do klasztoru w Pińczowie.
•1824-Podjęcie pierwszych działań przez Feliksa Rzewuskiego.
•1828-Oficjalne otwarcie Uzdrowiska, pierwsza lista (202) kuracjuszy.
Kliknij aby powiększyć
•1836-1czerwca otwarto zakład kąpielowy - Łazienki budowane przez Marconiego.
•1859-Miasto liczy 933 mieszkańców.
•1862-W Busku powstaje gmina żydowska.
•1869-Utrata praw miejskich.
•1880-Busko liczy 1585 stałych mieszkańców, 193 domy (21 murowanych).
•1882-W mieście wybucha epidemia cholery.
•1890-Liczba ludności: 1696, około 200 domów.
•1896-Założenie straży pożarnej (79 członków), rejestracja w 1902 roku.
Kronika XX wieku
•1905-Dr Julian Majkowski wydaje książkę pt. "Busko wody siarczane, słono-wapienne, sól gorzką i jod zawierające".
•1915-Powstaje organizacja "Skaut", drużyna Piechurów POW. Wkraczają wojska austriackie. Czerwiec 1915 Władze okupacyjne przenoszą siedzibę powiatu ze Stopnicy do Buska .
•1916-Przywrócenie praw miejskich. Busko zostało przemianowane z osady na miasto, włączono w jego granice wieś Nadole.
Kliknij aby powiększyć

•1917-17 stycznia pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej (24 radnych mianowanych przez władze okupacyjne). Burmistrzem zostaje Ludwik Jarczyński; 21 października 1917 uchwała RM o przeprowadzeniu prac przy powiększeniu kopca T. Kościuszki.
•1918-Założenie Związku Strzeleckiego. 14 grudnia 1918 zbiera się nowa RM wybrana przez mieszkańców, burmistrzem zostaje Kazimierz Gałdziński.
•1922-24-Sypanie przez mieszkańców kopca Kościuszki, 18 sierpnia 1925 odsłonięcie pomnika dłuta Władysława Czaplińkiego z Łodzi.
•1924- Pierwsze stałe kino.
•1927-16 i 17 stycznia z okazji 10 rocznicy przywrócenia praw miejskich Michał Byszewski - dyrektor Zakładu Zdrojowego i Włodzimierz Limonienko - radny, wydają książeczkę pt. "Kronika miasta Buska, powiatu stopnickiego, województwa kieleckiego". Zakończono budowę Sanatorium Dziecięcego "Górka"(dr Szymon Starkiewicz prowadził je od 1918 r.). Obszar Kolonii Leczniczej "Górka" włączono do miasta (styczeń 1927), 28 listopada 1927 zakończenie budowy synagogi przy ul. Stopnickiej. 28 listopada 1927 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zmieniło nazwę gminy BUSK na BUSKO.
•1928-Oddanie do użytku elektrowni w Zakładzie Zdrojowym.
•1932-Założenie Koła Miłośników Sceny.
•1936-Oddanie do użytku Wojskowego Szpitala Sezonowego.
•1939-45-Lata okupacji niemieckiej (do 12 stycznia 1945).
•1939-9września bitwa 22 Dywizji Piechoty Górskiej z oddziałami niemieckimi pod Broniną (poległo 200 żołnierzy WP).
•1940-Powstanie organizacji harcerskiej Polska Niepodległa, ZWZ-AK, BCh.
•1941-Utworzenie dwóch gett dla Żydów (w rejonie ul. Kościuszki i nowej synagogi).
•1942-Pożar synagogi, początek masowej wywózki Żydów.
•1944-12 lipiec zamach na gestapowca Petersa na Rynku, 6 sierpień - wkroczenie Armii Czerwonej i oddziałów AK, BCh., AL., 12 sierpień - ponowne wkroczenie Niemców.
•1945-Początek ofensywy wojsk sowieckich(12 stycznia) z miejscowości Mokre k. Staszowa, 13 stycznia zdobycie Buska - oddziały 33 korpusu piechoty gwardii gen. lejnt. Lebiedenki, 5 armii gwardii, 1 Frontu Ukraińskiego.
•1946-Wykonanie nowego pomnika T. Kościuszki przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącym.
•1950-Pożar Sanatorium "Górka" (5/6sirpień ), ponowne oddanie Sanatorium w 1952.
•1952-Decyzja o rozbudowie Uzdrowiska, połączenie kolejowe z Kielcami.
•1952-54-Remont kapitalny "Łazienek" - powstanie nowoczesnego Sanatorium "Marconi".
•1954-Założono "Placówkę terenową PKS" (3 autobusy), zajezdnia w 1961 roku.
•1964-Oddanie do użytku Buskiego Domu Kultury.
•1966-Pierwsze miejsce w konkursie na najładniejsze krajowe Uzdrowisko.
•1968-Oddanie do użytku Sanatorium "Nida".
•1969-Busko liczy 10 652 mieszkańców.
•1972-Oddanie do użytku Sanatorium "Włókniarz".
•1973-Oddanie do użytku Domu Harcerza wybudowanego czynem społecznym harcerzy i społeczeństwa powiatu buskiego.
•1975-Oddanie do użytku obwodnicy (ul. Grotta) likwidacja powiatów. Busko stał się siedzibą instancji rejonowych.
•1976-Likwidacja ruchu kołowego na ul. Mickiewicza.
•1977-Zwycięstwo Buska w ogólnopolskim konkursie "Bank Miast 440".
•1980-powstanie 2 nowych parafii rzymsko-katolickich, rozpoczęcie budowy 2 kościołów.
•1987-Obchody 700-lecia nadania praw miejskich.
•1989-Uroczyste obchody 50 rocznicy bitwy pod Broniną z udziałem kompanii honorowej WP.
•1990-powstanie kwartalnika "Buskie Źródła".
•1991-Ludność miasta wzrosła do 17 675 mieszkańców.
•1993-Powstanie "Gazety Buskiej", a od 1995 "Tygodnika Ponidzia".
•1994-I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz.
•1997-Wizyta Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego.
•1998-Oddanie do użytku kąpieliska w Radzanowie.
•1999-Przyjęcie przez Radę Miejską "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój", Busko ponownie miastem powiatowym, rozpoczęcie budowykrytej pływalni.
•2000-Wizyta Pierwszej Damy RP - Jolanty Kwaśniewskiej.
•2001–oddanie do użytku krytej pływalni miejskiej