Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój

Informacje o regionie

Rozmiar tekstu:A-A+

Na początku XII wieku wokół kościoła św. Leonarda w Busku, zaczęła rozwijać się osada pasterska.

 

Jej właściciel rycerz Dersław, sprowadził w 1185 roku  zakonnice norbertanki. One to poczyniły skuteczne starania, by w 1287 roku książę Leszek Czarny nadał miejscowości prawa miejskie.
O występowaniu w okolicy solanek, dowiadujemy się ze wzmianki umieszczonej w przywileju Bolesława Wstydliwego,  pochodzącym z 1252 roku. Od dawien dawna ludność miejscowa, wiedziała o dobroczynnym wpływie okolicznych wód na zdrowie. Jednak dopiero w 1808 roku, Jan Winterfeld lekarz z Pińczowa , przeprowadził naukowe badania, ktore wykazały  lecznicze ich właściwości.
  

fot.Piotr Kaleta

Właśnie wody lecznicze (siarczkowe i jodkowo-bromkowe) są największą wartością uzdrowiska. Dzięki nim okoliczne sanatoria leczą przede wszystkim schorzenia: reumatyczne, neurologiczne,  dermatologiczne,  układu krążenia i cywilizacyjne. Bogato wyposażona i nowoczesna  baza sanatoryjna, jak i profesjonalnie przygotowana kadra medyczna wyposażona w specjalistyczną aparaturę diagnostyczno-leczniczą powoduje, że przybywający goście czują się tu doskonale i często tu wracają.  Do Buska-Zdroju na kurację i wypoczynek przybywa, każdego roku około 50 tysięcy osób.
Jednak Busko-Zdrój nie tylko uzdrowiskiem stoi. Istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz warunki krajobrazowe sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi i turystyce.
Buskie Łazienki – obecnie sanatorium „Marconi” zostały uroczyście otwarte w 1836 roku. Jest to najbardziej reprezentacyjna budowla uzdrowiska, została ona wybudowania w stylu klasycystycznym, według projektu Henryka Marconiego. Jemu to sanatorium zawdzięcza swoją obecną nazwę.

fot.Piotr Kaleta

Park Zdrojowy zaprojektował i obsadził w XIX wieku ogrodnik Ignacy Hanusz. Rośnie tu wiele unikalnych drzew. W ostatnich latach został  powiększony  z zachodu o  nową dwunastohektarową część.
Dla uatrakcyjnienia wypoczynku, wytyczona został piesza trasa Szlak drewnianego budownictwa wzdłuż Maskalisu o długości 8 kilometrów. Rozpoczyna się ona przy zabytkowym drewnianym kościółku p.w. św. Leonarda, Stoi on na miejscu wcześniejszego zbudowanego w czasach przedlokacyjnych kościoła parafialnego. Obecny kościół wybudowano w 1699roku, posiada on konstrukcję  zrębową.  Wokół świątyni ulokowany jest stary cmentarz z zabytkową płytą  założyciela uzdrowiska Feliksa Rzewuskiego.  Od kościólka trasa wiedzie do miejscowości Siesławicie, w której zobaczymy odsłonięcie geologiczne  oraz teren rekreacyjno-sportowy "Karabosy"

fot.Jarosław Kruk

oraz do Chotelka, w którym na wzgórzu gipsowym znajduje się Kościółek św. Stanisława w Chotelku Zielonym wzniesiony w 1527 r. 

Trasa kończy się  spacerowa w starej części parku zdrojowego przy kaplicy zdrojowej p.w. św. Anny. . Zbudowanej w 1888 roku ze składek kuracjuszy. Jest to budowla neogotycka, jednonawowa o charakterystycznej wieżyczce na sygnaturkę.
Wokół Buska na uwagę zasługują również:
-Renesansowy zespół dworski w Szańcu z XVI w., tzw. „Murowaniec” z kamienia szanieckiego.
-Dwór w Radzanowie z XVIII w. z parkiem krajobrazowym. Kiedyś majątek rodziny Prawdzic-Patek (twórca zegarów szwajcarskich).
-Zimne Wody” – obszar geologiczny bogaty w kryształy gipsu o kształcie jaskółczych ogonów, źródełka wypływające z gipsowych skałek, w murawy kserotermiczne. Rośnie tu roślinność charakterystyczna dla stepów Ponidzia,m.in.: miłek wiosenny, dziewięćsił bezłodygowy, pierwiosnki, macierzanka, ostnica włosowata, sasanki, mikołajek płaskolistny.
- Ostra Góra k/Pęczelic – pomnik przyrody; wzgórze z wapieni kredy z roślinnością ciepłolubną. 

fot.Jarosław Kruk

- Sosna pospolita w Lesie Wełeckim jest to pomnik przyrody  z niespotykanie odsłoniętym nadziemnym systemem korzeniowym.
Liczne propozycje szlaków turystycznych prowadzą nas m.in. do Radzanowa, Stopnicy, gdzie warto zobaczyć Kościół św. Piotra i Pawła czy Wiślicy i Kolegiaty Wiślickiej.
Szlaki piesze znakowane ( Busko i okolice):
1. Szlak czerwony (słoneczny) pieszy o długości 27kilometrów-Busko-Zdrój, Rezerwat Owczary, Pęczelice, Zborów, Solec-Zdrój.
2. Szlak zielony pieszy o długości 94 kilometrów - Grochowiska-Wiślica
3.Szlak niebieski pieszy o długości 39 kilometrów Pińczów, Grochowiska, Wełecz, Rezerwat Winiary Zagojskie, Rezerwat Skorocice, Chotel Czerwony, Rezerwat Przęślin, Wiślica.

 Ścieżki rowerowe:
- 18 km trasa rowerowa oddana do użytku w 2009 roku Busko-Wełecz-Kameduły.
- Trasa piesza i rowerowa ( 3km ) :Busko Zdrój – Radzanów (kąpielisko)
Dzięki trasom spacerowym po Busku poznamy dokładnie Park Zdrojowy, który połączony jest z rynkiem malowniczą Aleją Mickiewicza, czy starówkę zdrojową biegnącą wzdłuż ul. 1-go Maja z willami przyjmującymi pierwszych kuracjuszy jak np.„Oblegorek” z 1903 r. czy „Słowacki”z 1917 r.
Ścieżki spacerowe:
1. Po Uzdrowisku: Buskie Łazienki – Park Zdrojowy – Zdrojowa Starówka (2km )

fot.Piotr Kaleta

 

2. Promenadą - z uzdrowiska do rynku Aleją Mickiewicza (4 km)


  3. Spacerkiem po Parku Zdrojowym