Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój
z

Czy wiesz, że 12 maja 1894r Komisja Rządowa przejęła Zakład Zdrojowy

2011.04.09
Rozmiar tekstu:A-A+

Czy wiesz, że ... 12 maja mija

12 maja 1894 roku zakład zdrojowy, po piętnastoletnim okresie dzierżawy prowadzonej przez dr Andrzeja Dobrzańskiego, przejęła Komisja Rządowa.

Jako ciekawostkę przedstawiamy wykaz prac, które Komisja uznała do wykonania w trybie pilnym. W punktacji można to ująć w sposób następujący.

1) Poprowadzenie w dalszym ciągu robót wiertniczych i napraw urządzeń zdrojowych.
2) Sprowadzenie do zakładu wody słodkiej ze źródła Nurek.
3) Gruntowne odrestaurowanie gmachu kąpielowego i uzupełnienie urządzeń kąpielowych.
4) Wybudowanie i urządzenie nowego budynku na kąpiele szlamowe.
5) Wybudowanie i urządzenie wodolecznicy.
6) Wybudowanie i urządzenie oddziału szpitalnego.
7) Wybudowanie i urządzenie dworca gościnnego z restauracją.
8) Wystawienie nowej estrady dla orkiestry.
9) Urządzenie wychodków.
10) Powiększenie liczy ławek w parku.
11) Zaprowadzenie oświetlenia elektrycznego
12) Zorganizowanie komunikacji dyliżansowej między Kielcami i Buskiem
13) Zadrzewienie całej przestrzeni zajmowanej przez zakład kąpielowy.

Na całość prac komisja wyszacowała kwotę 363 000 rubli, z czego po wielu zmianach i cięciach wydatkowano w okresie 1894-1904 kwotę 281 940 rubli. Czysty zysk z zakładu kąpielowego i folwarku Nadole wyniósł za wspomniany okres kwotę 76 743 rubli.

Busko w ówczesnym czasie zaliczano do najwartościowszych i najliczniej odwiedzanych, europejskich uzdrowisk. O popularności jego świadczyła liczba 2431 chorych, przebywających w 1899 r. na kuracji.


Sporządzono na podstawie książki dr Juliana Majkowskiego „Busko-Wody Siarczane, Słono-Wapienne. Sól Gorzką i Jod Zawierające” Radom 1905

Zobacz także - Kalendarium miasta