Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój
  • Kompleks #TĘŻNIABUSKO
z

Kreatywne jajo wielkanocne - konkurs plastyczny

2023.02.23
Rozmiar tekstu:A-A+

Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Na kreatywne jajo wielkanocne”. 

 grafika promująca konkurs na kreatywne jajo wielkanocne, w tle zdjęcie kolorowych pisanek

 

Regulamin konkursu plastycznego „Na kreatywne jajo wielkanocne”

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju.

2. CEL KONKURSU:

- kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych,
- promowanie pozytywnych postaw wobec tradycji i kultury ludowej,
- inspirowanie dzieci oraz młodzieży do pracy twórczej oraz rozwijanie technik plastycznych;
- pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- zaprezentowanie przez dzieci w wieku przedszkolnym oraz przez młodzież szkolną twórczości plastycznej,
- aktywizowanie środowisk twórczych, w tym w szczególności seniorów

3. PRZEDMIOT KONKURSU:

- własnoręcznie wykonanie jajka wielkanocnego w dowolnej technice o minimalnej wysokości 40 cm

4. UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Busko-Zdrój oraz turystów.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

- Konkurs ma charakter indywidualny,
- Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę,
- Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej,
- Technika: dowolna (malowanki, wyklejanki, wydzieranki, batiki itp.),
- Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz wiek autora,
- Autorem danej pracy może być tylko jedna osoba, w przypadku przedszkolaków dopuszcza się niewielką pomoc rodzica,
- Dostarczenie pracy i Formularza (załącznik nr 1) jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na stronie internetowej Organizatora) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych i celach promocyjnych związanych z w/w konkursem,
- Prace nie będą zwracane uczestnikom, przechodzą na własność organizatorów.
- Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

6. OCENA PRAC:

Oceny prac dokonuje komisja konkursowa biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tematem konkursowym,
- oryginalność,
- estetyka,
- każde jajko musi być opatrzone karteczką z imieniem i nazwiskiem oraz daną grupą wiekową.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone.
Organizator przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca, w każdej kategorii wiekowej.
Organizator konkursu przewiduje pokonkursową wystawę prac w Domu Zdrojowym Kompleksu #TężniaBusko.
Prace konkursowe należy dostarczyć do 20.03.2023r. (poniedziałek) do Domu Zdrojowego ul. Waryńskiego 5, 28-100 Busko-Zdrój.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.03.2022r. na Facebooku Tężnia Busko.
Organizator konkursu zapewnia sobie prawo do prezentacji prac na wystawie pokonkursowej i opublikowanie ich na stronie internetowej www.bsck.busko.pl oraz www.busko.pl.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej www.bsck.busko.pl oraz www.busko.pl. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ]

Formularz zgłoszeniowy ]