Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój
  • Kompleks #TĘŻNIABUSKO
z

Ostatnie dni rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Busku-Zdroju

2020.05.26
Rozmiar tekstu:A-A+

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
DO KLASY PIERWSZEJ I WYŻSZEJ
PRZEDŁUŻONY DO

30 MAJA 2020r.

 

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Busku-Zdroju prowadzi kształcenie muzyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat (w roku kalendarzowym, w którym przebiega rekrutacja).

Nauka w szkole jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godzinach  popołudniowych, a w soboty w miarę potrzeb od 8.00 do 14.00. Nauka w szkole trwa 4 lub 6 lat w zależności od wieku dziecka.

 

Cykl 6-letni, w którym nauka trwa 6 lat.

O przyjęcie do klasy pierwszej w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 9 lat.

Proponowane instrumenty: akordeon, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, fortepian, gitara, puzon.

 

Cykl 4-letni, w którym nauka trwa 4 lata

O przyjęcie do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 15 lat.

Proponowane instrumenty: akordeon, klarnet, saksofon, trąbka, skrzypce, perkusja, fortepian, gitara, puzon, flet.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wypełniony Wniosek należy złożyć do 31 marca 2020 r. osobiście w sekretariacie

lub elektronicznie – skan, zdjęcie  przesłać na adres: szkola@muzyczna.busko.pl

 

Do Wniosku należy bezwzględnie dołączyć: Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia.

Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia nie będą przyjmowane.

Wnioski złożone po terminie nie będą  przyjmowane.

 

Kwalifikacja  kandydatów odbywa się na podstawie Testu Predyspozycji Muzycznych.

Test Predyspozycji Muzycznych polega na wykonywaniu przez kandydata zadań, których celem jest:

  1. ocena uzdolnień muzycznych poprzez badanie poczucia rytmu, słuchu melodycznego, słuchu harmonicznego i pamięci muzycznej;
  2. ocena warunków manualno – psychofizycznych do nauki gry na danym instrumencie, zdolności koncentracji oraz pamięci  kandydata.

O przyjęciu do szkoły decyduje uzyskana przez kandydata  liczba punktów.

 

Planowany termin przeprowadzenia Testu Predyspozycji Muzycznych:

16 maja (sobota) 2020 r.

 

Dokładne terminy przeprowadzenia Testu Predyspozycji zostaną podane telefonicznie przez pracownika sekretariatu w rozmowie lub sms  w dniu 8 kwietnia  do  godz. 20.00.

 

Nieusprawiedliwiona nieobecność kandydata na Teście Predyspozycji jest równoznaczna ze skreśleniem go z listy ubiegających się o przyjęcie do szkoły.


Pobierz: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu  w celu  indywidualnych konsultacji z dyrekcją.

Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny składający się z testu pisemnego  z przedmiotów teoretycznych oraz egzaminu z instrumentu, gdzie wymagana jest prezentacja trzech  dowolnie wybranych utworów.

Warunkiem  dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy,  na dany instrument.

 

Termin składania Wniosków: od 3 lutego do 15 maja 2020 r.

Termin egzaminu kwalifikacyjnego:

Teoria 16 maja 2020 r.

Instrument  16 maja 2020 r.Pobierz: Wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacyjnych

 

 

Więcej informacji na: https://www.muzyczna.busko.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2020-2021/

Zobacz też: http://atrakcje.busko.pl/814-busko-ostatnie-dni-rekrutacji-do-szkoly-muzycznej-i-stopnia-im-krzysztofa-pendereckiego-w-busku-zdroju