Logo
  • Powiat Buski
  • Gmina Uzdrowiskowa
  • BSCK
  • ROT
  • Słoneczny Zdrój
z

Rzeźba terenu Ponidzia

2015.02.23
Rozmiar tekstu:A-A+

Nakładem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wydana została w ostatnim czasie ciekawa pozycja dotycząca naszego regionu. Nosi ona tytuł „Rzeźba Terenu Parków Krajobrazowych Ponidzia” i jest autorstwa Anny Chwalik Borowiec. Autorka jest pracownikiem wspomnianej instytucji, doktorantem Wydziału Nauki o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Pracę swoją obroniła pod kierunkiem zmarłego w 2005 prof. Mariana Pulina.
Celem wydania publikacji jest charakterystyka rzeźby terenu jaka rozwinęła się na obsza­rze: Nadnidziańskiego, Szanieckiego i Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Na szczególną uwagę zasługuje bogactwo form rzeźby krasu gipsowego, których nie zobaczymy w innych regionach Polski. Omawia ciekawą rzeźbę doliny rzeki Nidy, Garbu Pińczowskiego oraz obszarów lessowych. Opisuje formy, które rozwijają się w wyniku zachodzenia natu­ralnych procesów kształtujących powierzchnię Ziemi. Książka przypomina, że wędrując po ścieżkach Ponidzia warto zwrócić uwagę na odsłonięcia profili występujących na nich skał.
Zamysłem autora jest by publikacja dotarła do szerokiego grona sympatyków Ponidzia. Jedną z okazji do jej zaprezentowania, stało się spotkanie w Buskim Samorządowym Centrum Kultury przedstawicieli ZŚiNPK z buskimi miłośnikami regionu. Autorka podpisywała wydawnictwo i wręczała je osobom, które przemierzyły niejeden kilometr z aparatem fotograficznym. Stanie się ono pomocą oraz inspiracją do jeszcze bliższego poznania zakątków regionu.